Links

News, links, exhibitions, etc.

جهش بازتاب از محمد طباطبایی محمد طباطبایی در دوره کوتاه فعالیت هنری خود به عنوان نقاش، نگاهی مفهومی به رفتار انسانی دارد

از محمد طباطبایی اغلب به‌عنوان نقاشی سوررئالیست یاد می‌شود. این نقاش معاصر در شهر تهران متولد شد. او تحصیلات هنری خود را از هنرستان هنرهای زیبای تهران آغاز کرد. نقاشی را از همان دوران آغاز کرد و موفق به کسب جایزه‌ی اول نقاشی هنرستان‌های هنرهای زیبای کشور شد

آثار محمد طباطبایی، در فضایی بی‌مکان و زمان شکل گرفته ‌اند، جایی که تنها با عنوان سوررئالیسم می‌توان آن را بیان کرد

Scroll to Top