نقاشی های محمد طباطبایی به گالری شیرین میرود          1395/2017 ___________________________________________________________________________________

افتتاحیه : جمعه هشتم بهمن ماه 1395
نمایش تا 20 بهمن ماه ادامه دارد
ساعات بازدید : جمعه ها 16 تا 20
شنبه تا پنجشنبه 11 تا 19
گالری دوشنبه ها تعطبل است

گالری شیرین : کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه 13، پلاک 5

 نقاشی های محمد طباطبایی به گالری شکوه میرود          1393/2015 ___________________________________________________________________________________

افتتاحیه : جمعه دوازدهم دی ماه 1393 ساعت 21-16بازدید روزانه : 20-16 . نمایشگاه تا روز چهارشنبه 24 دی ماه ادامه دارد. گالری پنج شنبه ها تعطیل است گالری شکوه : فرمانیه،بلوار اندرزگو،خیابان سلیمی(شمالی) کوچه امیر نوری،شماره 19