محمد طباطبائی
تهران -۱۳۶۶
تحصیلات
۱۳۹۰ کارشناسی مجسمه سازی – دانشگاه هنر, تهران – ایران.
۱۳۸۴ دیپلم نقاشی‌- هنرستان هنر‌های زیبا تهران- ایران.
نمایشگاه‌های انفرادی
۱۳۹۵ گالری شیرین صلح غمگین تهران -ایران.
۱۳۹۳ گالری شکوه عجیب تر از بهشت تهران- ایران.
۱۳۹۰ گالری دی حرکت سگی تهران – ایران.

گزیده ای از نمایشگاه های گروهی
۱۳۹۷ آرتفر تیر آرت تهران ایران.
۱۳۹۷ گالری کاما لندن‌ -انگلستان.
۱۳۹۷ سالانه منتخب نسل نو گالری شیرین تهران – ایران.
۱۳۹۶ آرت اکسپو. کوالا لامپور .مالزی.
۱۳۹۶ مجموعه ای از هنر مدرن ایرانی. مالزی.
۱۳۹۴ گالری راه ابریشم تهران – ایران.
۱۳۹۱ گالری شکوه سرزمین عجایب تهران- ایران.
۱۳۹۰ گالری شیرین رو به پایان تهران- ایران.
۱۳۸۹-۱۳۹۰ جوانان پیشرو پردیس ملت تهران- ایران.
۱۳۸۸-۱۳۸۹ سالانه منتخب نسل نو تهران – ایران.
۱۳۸۷-۱۳۸۹ جشنواره دامون فر تهران – ایران.
۱۳۸۸ گالری نار تهران- ایران.
۱۳۸۸ مجسمه گالری لاله تهران – ایران.
۱۳۸۶ عکس گالری طراحان آزاد تهران – ایران.
۱۳۸۳-۱۳۸۴ هنرستان هنرهای زیبا تهران – ایران.
حراج‌های هنری
۱۳۹۶ حراج تهران.
۱۳۹۴ حراج تهران.
۱۳۹۲ حراج تهران.
۱۳۹۰ حراج خیریه بهنام دهش پور تهران
جایزه‌های هنری
۱۳۸۴ برنده جایزه سوم – نقاشی‌ – هنرستان‌های هنرهای زیباکشور.
۱۳۸۳ برنده جایزه اول – عکس – هنرستان‌های تجسمی تهران .
. . .